Organisaties hebben te maken met een verscheidenheid aan steeds sneller voortgaande ontwikkelingen.

Het is onze overtuiging dat een organisatie de sensitiviteit en flexibiliteit moet hebben om hierop adequaat in te spelen.

Ze kunnen dit doen door onder andere de voorwaarden te scheppen dat:

 • de doelstellingen en samenhang van de organisatie vanuit een duidelijke missie, visie en ambitie gewaarborgd blijven.
 • bedrijfsprocessen continu worden verbeterd.
 • medewerkers worden gestimuleerd zich te blijven ontwikkelen.
 • er een constante aandacht is voor alle stakeholders.


Wie ben ik?

   Ik ben Piet van Dijk, oprichter en eigenaar van MACSOL.

Ik heb ruim 30 jaar ervaring in het leiding geven aan productie- en onderhoudsafdelingen bij met name non-profit organisaties.

Het adagium ‘stilstand is achteruitgang’ doet steeds meer opgeld en het inspireert mij dan ook om vorm en inhoud te geven aan de dynamische ontwikkeling van een organisatie en daarmee effectiviteit en efficiency voortdurend te optimaliseren.

Mijn inspiratie breng ik graag over op de medewerkers om mij heen, om samen met hen de te bereiken doelstellingen te realiseren.

De persoonlijke eigenschappen die ik hierbij gebruik zijn:

 • een situationele leiderschapsstijl.
 • inspirerend en coachend.
 • resultaat- en doelgericht.
 • eerlijk en met inlevingsvermogen ten aanzien van de mensen en situaties om mij heen.

Welke diensten levert MACSOL?


Interim management

Als interim manager geef ik vorm aan de ontwikkeling / verbetering van (technische) afdelingen binnen een organisatie. 

Mijn kennis en ervaring bezit ik in het bijzonder op het gebied van:

 • drinkwater productie en (afval) waterbehandeling.
 • onderhoudsmanagement.
 • energie opwekking en distributie.
 • afval inzameling, verwerking en recycling.

Coaching

Als coach help ik (jong) leidinggevenden met:

 • de ontwikkeling van leiderschapsstijlen.
 • verbeteren van (management) vaardigheden.
 • het wegnemen van belemmerende overtuigingen. 

Ik beschik over een aanzienlijk netwerk van ZZP-ers met een verscheidenheid aan ervaring en specialisatie met wie ik gezamelijk opdrachten kan aannemen. Neem gerust contact met mij op voor verdere informatie.